صندلی

دانستن این نکته که هر کدام از صندلی های کنفرانس و جلسات دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است حائز اهمیت می باشد، که با توجه به نوع کاربری باید بدانها توجه نمود

درباره این محصول

صندلی

صندلی‌های اداری و جلسات به واسطه بی‌حرکت بودن تکیه‌گاه و نشیمن‌گاه به شخص اجازه نمی‌دهند که به راحتی بالاتنه خود را در وضعیتی که تمایل دارد حرکت دهد

در صورتی که یک صندلی خوب و مناسب باید به گونه‌ای باشد که نیازهای منحصر به فرد را از لحاظ جسمی در هر یک از ناحیه های گردن و ستون فقرات پاسخ دهد.

ادامه مطلب