طراحی

طراحی داخلی به عنوان یک حرفه و هنر مقوله ای تازه است و نقش طراح روح بخشیدن به فضای داخلی میباشد .که در این متن سعی بر توضیح مفهوم و تاریخچه آن به صورت مختصر و مفید شده است.

درباره این محصول

طراحی

طراحی داخلی که به عنوان یک حرفه،یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده،

بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت های روزمره یعنی زندگی و کار است.

آنچه به یک بنا روح میبخشد.فضای داخلی آن است.کیفیت فضای داخلی از یک طرف تاثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت های ما در آن دارد

و ازطرف دیگر نگرش،احوال و شخصیت ما را تحت تاثیر قرار میدهد.

فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلا قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن،کارایی لازم و بهینه را نخواهد داشت.

تغییرات جزئی در فضا شما می تواند تاثیر بسیار متفاوتی ایجاد کند.

تشخیص درست از نادرست می تواند یک فضای به هم ریخته و محدود را به فضایی سازماندهی شده و آرام، تبدیل کند و همچنین احساس نظم و تعادل را منتقل کند.

ادامه مطلب